Svet-Stranek.cz
spolek Tvořivé srdce

Podpořte nás v naší činnosti:Tvořit může každý a v každém věku.

Podpořte nás v naší činnosti


Vážení a milí návštěvníci našich stránek,

byli bychom vám vělice vděčni, pokud byste se rozhodli podpořit nás v naší činnosti formou sponzorského daru.

Číslo našeho účtu je 261902694/0300.

Sepíšeme s vámi na dohodnutou částku smlouvu o daru. Jako součást této smlouvy nabízíme dohodu o prezentaci vás nebo vaší firmy jako sponzora občanského sdružení Spolek Tvořivé srdce  na našich webových stránkách a dalších doplňkových materiálech.


Za případné příspěvky a dary předem děkujeme!


Za o.s. Spolek Tvořivé srdce

Ing. Petra Knapová

 


Odpočet darů z daní:


Podmínky pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pro zaměstnance


Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracová
vá zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby


Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.