Svet-Stranek.cz
spolek Tvořivé srdce

Zápis z ustavující valné hromady:Tvořit může každý a v každém věku.

Zápis z ustavující valné hromady


ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ

KONANÉ DNE 15.10.2013

 

Přítomni: Ing. Petra Knapová, PetraSatranská, Ing. Petr Knap (100% účast)

Místo konání: Pertoldova 3318/17, 143 00  Praha 4

 

PROGRAM:

1.   Stanovy občanského sdružení
2.   
Volba členů představenstva sdružení
3.   
Zvolení předsedy a místopředsedy sdružení
4.   
Roční členský příspěvek
5.   
Uskutečněné aktivity
6.   
Připravované aktivity

 

Výsledky jednání jednotlivých bodů:

 

1.Valná hromada schválila stanovy zaregistrované dne 30.09.2013 Ministerstvem vnitra  pod č. j. VS/1-1/94548/13-R.¨

·Byla upřesněna podepisovací pravomoc předsedy sdružení. Předseda sdružení může podepisovat dokumenty týkající se sdružení samostatně svým jménem.


2.Valná hromada zvolila členy představenstva sdružení:
Ing. Petra Knapová, Petra Satranská, Ing.Petr Knap


3.
Představenstvo si zvolilo svého předsedu amístopředsedu:

Předsedkyní byla zvolena Ing. Petra Knapová,nar. 20.05.1980, bytem Pertoldova 3318/17, 143 00 Praha

Místopředsedkyní byla zvolena Petra Satranská,nar. 12.09.1968, bytem Husitská 683, 509 01 Nová Paka

4.
Byl schválen ročníčlenský příspěvekve výši 200,-

5.
Byly projednány již uskutečněné aktivity:
· Zřízení bankovního účtu
·
Internetové stránky
·
Facebookový profil
·
E-mailová schránka

6.
Byly projednány připravované aktivity:

·Jarmareční rej aneb Nej… Akce na Pace, který se bude konat 23.11.2013
·
Plán realizace ostatních projektů sdružení (Tvoření v nemocnicích, Tvoření v  domovech seniorů, Pomáháme být vidět)


Úkoly:

·Získání finančních prostředků na provoz projektů sdružení formou sponzorských darů, grantů a vlastní činností
·Hledání dobrovolníků na uskutečnění projektů Tvoření v nemocnicích a Tvořenív domovech seniorů
·
Komunikace se zdravotnickými zařízeními

Těmito úkoly jsou zatím pověřeny předsedkyně a místopředsedkyně.

 

Účastníci ustavující Valné hromady svými podpisy stvrzují svůj souhlas a správnost zápisu.

 

V Praze, dne 15.10.2013

 

Ing. Petra Knapová

 

Petra Satranská

 

Ing. Petr Knap

 


Příloha: Prezenční listina

 

 

Originálzápisujeknahlédnutí v sídle sdružení.